گزارش کارگاه آموزشی (بررسی فصل اول کتاب )

 

کارگاه آموزشی و پرسش و پاسخ با عنوان بررسی فصل اول کتاب کارگاه نواوری وکارافرینی، روز پنجشنبه مورخ ۲۴ آبان ۹۷  ساعت ۸ صبح، در محل گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی استان واقع در خیابان شریعی  با حضور جمعی از هنرآموزان نواحی و ۱ و ۲ زاهدان و هنرآموزان برخی از مناطق، برگزار گردید.

کارگاه دانش افزایی کارافرینی

به اطلاع همکاران محترم میرسانیم که کارگاه اموزشی کارافرینی با عنوان بررسی فصل اول ودوم کتاب کارگاه نواوری وکارافرینی روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۸/۲۴ساعت ۸ صبح ،در محل گروه تکنولوژی  وگروههای اموزشی استان واقع در خیابان شریعتی ، برگزار خواهد شد .

نحوه تماس با سرگروه

روزهای حضور سرگروه کارگاه نواوری وکارافرینی (نازیلا بنی اسدی ) در گروههای اموزشی استان شنبه ویکشنبه می باشد .