دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بخشنامه و دستورالعمل

بخشنامه ها

همسان سازی منبع آموزشی(۸ مهر ۹۳)

جدول زمانبندی کارگروه های آموزشی(۲۷ مهر ۹۳)

سازماندهی هنرآموزان کارآفرینی(۲۷ مهر۹۳)

فعال سازی تعاونی وبوفه مدارس( ۶ آبان ۹۳)

تشکیل کارگروه تخصصی مدیران(۲۳ دی ۹۳)

کارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب(۲۵ آبان ۹۳)

برپایی بازارچه های خلاقیت، نوآوری و فروش (۱ دی ۹۳)

جدول امتیاز بندی مدیران(۱۰ دی ۹۳)

فرم تکمیل بانک اطلاعات هنر آموزان تا تاریخ ۱۱ دی ۹۳ (۳ دی ۹۳)

اعلام منابع وسایت ها مفید کارآفرینی(۳ دی ۹۳)

دوره ضمن خدمت برنامه ریزی فعالیت های گروهی ویژه هنر آموزان(۲۵ دی ۹۳)

طراحی سوال به منظور تدوین بانک سوال کارافرینی(۲۵ بهمن)

جدول زمانبندی کارگاه ها و جلسات گروه کار آفرینی(۲۸/مهر ۹۴)

همایش بهبود شیوه های مدیریتی(۲۹ مهر ۹۴)

گردهمایی دبیران و سرگروه های درس کار آفرینی(۳ آبان ۹۴)

درخواست تکمیل اطلاعات مدرسین +فرم اکسل اطلاعات(۷ آبان ۹۴)

درخواست تدوین بانک سوال + بارم بندی استاندارد(۷ آبان ۹۴)

مسابقه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزی(۱۳ آبان ۹۴) + سوالات مسابقه

تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشی(۱۷ آبان ۹۴)

نامه مصوبات پیشنهادی کمیته(۱۹ آبان ۹۴)

ارسال بسته آموزشی دبیرخانه کار آفرینی به مناطق (۲۳ آبان ۹۵)

کارگاه دانش افزایی مبانی کار آفرینی و طرح کسب و کار-تاریخ برگزاری ۱۵ آذر ۹۴ (۵ آذر ۹۴)

نامه طرح رتبه بندی مدرسین و مدیران در حوزه کار آفرینی(۵ آبان ۹۴)+ معیار های رتبه بندی مدرسین و مدیران

 فراخوان تجهیز کارگاه کارآفرینی(۵ آبان ۹۴) + فرم ملزومات

مسابقه علمی تخصصی آسیب شناسی و نقد و بررسی کار آفرینی(۵ آذر ۹۴)

کارگاه آموزشی پرورش خلاقیت و ایده یابی در دانش آموزان(۲۲ آذر ۹۴)

 مسابقه کیفیت بخشی و گسترش فرهنگ کارآفرینی(۲۹ آذر ۹۴)

 دوره آموزشی ارتباط و روابط انسانی در مدل های کسب و کار(۱۱ دی ۹۴)

 دوره آموزشی آنلاین دبیرخانه دی سه محور مفاهیم اولیه کار آفرینی، کسب و کار اینترنتی و طرح کسب و کار + برنامه زمانبندی (۱۶ دی ۹۴)

 جشنواره الگوهای برتر تدریس و طرح کسب و کار(۱ بهمن ۹۴)

قوانین اجرایی بازارچه ها(۷ بهمن ماه ۹۴)

شیوه نامه درخواست ارسال گزارش عملکرد مدیران و هنر آموزان(۴اسفند ۹۴)

شیوه نامه برگزاری دومین دوره مسابقات علمی تخصصی کار آفرینی(۴ اسفند ۹۴)

در خواست ارسال گزارش عملکرد کمیته آموزشی پژوهشی (۴ اسفند ۹۴)

 

دستورالعمل ها

دستورالعمل بوفه تغذیه سالم

اساسنامه شرکت های تعاونی

دستورالعمل طراحی سوال

شیوه نامه تبصره ۷۵ درآمدزایی مدارس