دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بیوگرافی کار آفرینان

هنرجوی دیروز ،هنرآموز و کارآفرین امروز احمدرضا سنجری:

جناب آقای احمدرضا سنجری دریکی ازروستاهای استان خراسان جنوبی ازتوابع شهرستان قاین بنام پهنائی درخانواده ای مذهبی به دنیا آمد.پدربزرگوارشان ازجانبازان جنگ تحمیلی می باشد.دوران دبستان وراهنمائی را با رتبه ممتاز گذراند.به جهت علاقه فراوان به کارهای فنی موفقیت خودرا درادامه تحصیل درهنرستان می دانست لذا به شهرستان قاین عزیمت نمودندودرهنرستان فنی وحرفه ای شهیددکترچمران مشغول به تحصیل شد.به دلیل علاقه فراوان به ادامه تحصیل وپشتکاربالاموفق به وروددرآموزشکده فنی شهیدباهنراستان سیستان وبلوچستان شد.پس ازگذراندن دوره کاردانی به قاین بازگشت وبا بهره گیری ازتجربیات موثرهنرآموزان هنرستان محل تحصیل وبا استفاده ازتسهیلات بانک کشاورزی یک واحدگاوداری گوشتی 50راسی تاسیس وشروع به کارکردواقدام به اشتغال زائی برای جوانان منطقه خودنمود.روحیه بسیاربالا درکاروکارآفرینی اورابرآن داشت تا یک شرکت فنی مهندسی نیز به نام شرکت فنی ،خدماتی وپشتیبانی قهستان را با اشتغال زائی مستقیم 4نفرتاسیس نماید.علاقه زیادبه فضاهای آموزشی هنرستانها نیزاورا برآن داشت تا به عنوان هنرآموزواردعرصه تعلیم وتربیت گرددواکنون اوبا مدرک مهندسی تکنولوژی برق درهنرستان امام خمینی (ره) شهرستان هیرمنداستان سیستان وبلوچستان به عنوان هنرآموزمشغول تدریس می باشد.اوالگوی تلاش ،پشتکار وخودباوری برای هنرجویان امروز وکارآفرینان فردای این مرزوبوم می باشد.

دانش آموز دیروز ،هنرآموز وکارآفرین :

هادی قنبری هنرآموز هنرستان حضرت امام خمینی (ره)شهرستان قاین درسال 1362 درشهر زابل متولد شد .دوران ابتدائی وراهنمائی را درزابل گذراند. مقطع متوسطه خودرا نیز درزابل دردبیرستان علی ابن ابیطالب با موفقیت به پایان رساند.پس ازگذراندن دوره کاردانی ریاضی کارشناسی خودرا دررشته مرمت ومعماری دانشگاه زابل ادامه داد.اواکنون درکنارامرتعلیم وتربیت درآموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان ا قدام به ایجادمرکز خریدوفروش کامپیوتر ،تجهیزات دیجیتال وشبکه ها با اشتغال زائی مستقیم دونفر درشهرستان زابل نموده است.

صفحه: 1 2 3 4 5 6