دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

درباره سامانه

اعضای کمیته فنی و طراحان:

  • ابراهیم پهلوان، رئیس اداره ی تکنولوژی و گروه های آموزشی استان سیستان و بلوچستان
  • قاسم زاده، سرگروه آموزشی درس کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان
  • عمار شهرکی ابراهیمی، سرگروه آموزشی رشته ی کامپیوتر شاخه ی فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

 

ارتباط با ما:

  • رایانامه: ghk_sb90@yahoo.com
  • نشانی: زاهدان، خیابان شریعتی جنوبی، جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت
  • کد پستی: ۹۸۱۳۶۱۷۷۱۶
  • تلفن تماس: ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۴ و ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۷
  • دورنگار: ۰۵۴۳۳۲۲۲۹۲۶