دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

خلاقیت و نوآوری با برگ درخت نخل

درخت نخل یکی از درختان بومی این استان است و زنان و مردان بومی و هنرمند از آن بهره ها برده اند. خانم فرنگیس مرادی راد هنر آموز ساعی زاهدان کاربردخلاقانه از برگ  این درختان را به تصویر کشیده است.