دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

شیوه نامه بوم کسب وکار

شیوه نامه بوم کسب وکار جهت شرکت تمامی هنرجویان در پیوست قرار گرفته شده است. لازم به ذکر است اثار تا ۲۲ اسفندماه به ادرس karafarinisb97@gmail.com فرستاده شود .

شیوه نامه جشنواره بوم کسب و کار و۹۹-۹۸