دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی کارآفرینی سیستان و بلوچستان

طرح درس

گروه کار آفرینی استان با همکاری نمونه طرح درس روزانه (طرح کسب و کار) کارآفرینی همکار هنر آموزمان خانم تکتم اکاتی را در اختیار دیگر همکاران محترم قرار می دهد.

تکنیک های حل مساله

۱۰۱ تکنیک حل خلاق مساله، ترجمه دکتر محمود احمد پور داریانی، به شما در یافتن راه حل های خلاق در مهمترین چالش کارآفرینی که مسائل است کمک خواهد کرد.

اتاق فکر چیست؟

با کلیک نمونه گزارشی از اتاق فکر وخلاقیت دانش آموزان دلگانی را مشاهده خواهید کرد. این کار با تلاش هنرآموز ساعی خانم تکتم اکاتی مستند سازی شده است.